Distriktsstämman 2023

Malin Svensson valdes till ledamot i distriktsstyrelsen på Västerbottens distriktsstämma 2023 i Lycksele.

Lördagen 22 april 2023 samlades drygt 80 västerbottningska centerpartister för årets distriktsstämma. Stämman hade digitalt besök av vår partiledare Muharrem Demirok, som kopplade upp sig från Värmland (en kombo som värmer gruppledaren Malin lite extra). Vi ägnade också tid åt valutvärdering och framåtblick, motionsdebatter och höjdpunkten för Storumankretsen var såklart att Malin Svensson blev invald i distriktsstyrelsen.

- Jag har gått en viktig skola i Bygdegårdarnas riksförbundsstyrelse under flera år, kommenterar Malin. Där har jag jobbat med frågor om engagemang och föryngring och varit del i en proffsig organisation som åstadkommer mycket för lokalföreningarna. Jag hoppas kunna använda de erfarenheterna till någonting positivt i Västerbottens distriktsstyrelse.

Kretsstyrelsen önskar Malin lycka till i styrelsearbetet.