Kretsstämma

Digital kretsstämma med Umeå centerkrets, tisdag 23 februari 18.00

Tid: Tisdag 23 februari 18.00 (koppla gärna upp 17.30 så att vi kan hinna med att checka av er mot röstlängden innan mötet börjar)
Plats: Digitalt via Zoom, samtliga medlemmar har fått mötesinformation per post.


För att vi ska kunna kryssa av er mot röstlängden, och säkerställa att tekniken fungerar, uppmanar vi alla att koppla upp till mötet 17.30. Ni kommer att placeras i ett digitalt väntrum och släpps in i mötet allteftersom ni blivit avkryssade mot röstlängden, därför är det viktigt att ni tydligt skriver in ert för- och efternamn när ni ombeds uppge namn.

Har ni behov av teknisk hjälp inför mötet kan ni höra av er till politisk sekreterare Maja Westling på maja.westling@centerpartiet.se.

  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar
  • Fastställande av kyrkovalslistor
  • Antagande av politiskt program Äldrepolitik

Handlingarna hittar ni digitalt här , 854 kB., där finns alla handlingar utom det som rör bokslut och budget.

Medlemmar i centerrörelsen har möjlighet att skicka medlemsinitiativ under hela verksamhetsåret. Adress för sådana ställda till kretsen är:

Centerpartiet Umeå
Skolgatan 48
903 27 Umeå
umea@centerpartiet.se


Välkomna,
Kretsstyrelsen

Relaterade artiklar