Månadsmöte 13 februari

Vi besöker något av de möten Bygderådet Umeå ordnar om Umeå kommuns tematiska översiktsplan för landsbygden. Läs mer här

Information