Möte om tematisk översiktsplan för landsbygden

Nu hugger vi ett rejält tag i kommunens översiktsplanering och besöker därför två av de möten som Bygderådet Umeå anordnar, besök det möte som passar antingen i Tavelsjö eller Sörmjöle.

Tid och Datum:
Tavelsjö: Måndagen den 13/2 kl. 19:00 i Bygdegården.
Sörmjöle: Tisdagen den 21/2 kl. 19:00 i Missionshuset.

Länk till mötena på kommunens hemsida:

http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/moteomtematiskoversiktsplanforlandsbygden.5.8cfa926158f03759fb2f864.html