Socialdemokraterna i umeå vill spara på luft

Pressmeddelande - infört i VF 161207.
Det är Centerpartiet i Umeås analys av Umeå kommuns ekonomiska läge inför 2017. Där kommunen måste minska kostnaderna med 140 miljoner jämfört med budgetbeslutet i juni.

Centerpartiet håller med om att kommunen måste minska sina kostnader, men det förslag som lagts säger att kommunen skall spara 70 miljoner genom minskade ramar till nämnderna, samtidigt som Hans Lindberg går ut och säger att inga nämnder skall tvingas till besparingar.

Detta anser Centerpartiet är kvalificerat nonsens!
Minskas nämndernas ramar med sammantaget 70 miljoner så kommer det innebära besparingar, att tro att det finns så mycket overhead i systemet att det går att plocka 70 miljoner under innevarande budgetår går inte.

Därför krävde Centerpartiet att ärendet skulle återremitteras så att kommunfullmäktige kunde få en analys av hur mycket pengar de åtgärder som föreslås skulle komma att ge samt vilka nämnder som skulle beröras.

Man ville även ha en utfästelse om att externa verksamheter som exempelvis stöd till föreningar inte skulle beröras av besparingarna.

"Om fullmäktige beslutar om en minskning av För och Grundskolenämndens ram på nästan 17 miljoner kronor för nästa år, så kommer det att ge effekter på verksamheten! Att säga att en minskad ram inte ger besparingskrav är att luras!"
Säger Mattias Larsson Gruppledare för Centerpartiet i Umeå i en kommentar.

"Kommunfullmäktige fördelar pengar till nämnder inte till en anonym förvaltning, en förvaltning står inte till svars gentemot revisorerna, så besparingskrav måste ställas på nämnderna!"
Avslutar Sven-Olov Edvinsson Vice Ordförande i kommunfullmäktige i Umeå.