Interpellation: Eldning på egen tomt

En interpellation om eldningsförbud inlämnad av Maja Westling Palmberg till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg. Läs den i sin helhet här nedan.

Det har börjat bubbla upp en hel del nyheter om att EU förbjuder oss att elda på vår egen tomt. Ett förslag som är helt uppåt väggarna, men inget som EU faktiskt har beslutat om. Bestämmelserna kommer i själva verket från regeringens avfallsförordning och Naturvårdsverkets tolkning av dessa.

Naturvårdsverket har gett kommunerna i uppgift att besluta om undantag från reglerna, och att kontrollera så att de följs. I Halmstad kommun har man tex redan gjort tolkningen att det är okej att elda i trädgården om det inte stör andra. Så nu läggs det på varje kommun att lösa ett problem som regeringen och myndighetssverige har orsakat.

Min fråga till Hans Lindberg är därför:

  1. Är du beredd att besluta om undantag från Naturvårdsverkets bestämmelser, så att umeborna även fortsättningsvis kan elda trädgårdsavfall på sin egen tomt?

Umeå 15 april 2024

Maja Westling Palmberg, Centerpartiet