Är 3 mil från stadshuset för långt för majoriteten?

Eric Bergner

Sören Olsson

 

Insändare av Eric Bergner och Sören Olsson, publicerad i Västerbottningen 170209.
Nu är det knappt ett år sedan majoriteten i För och grundskolenämnden fattade beslut om att avbryta det av kommundelsnämnden i Sävar tidigare fattade beslutet, om att bygga en ny F-6 skola i Bullmark. Sedan har frågan om skolverksamheten i Sävarådalen återkommit i många olika sammanhang , i såväl fullmäktige som för och grundskolenämnden, under hela året.

Vid årets första kommunfullmäktige var frågan åter uppe och majoriteten svarade ungefär att ” Det kommer att ordna sig”. Det förekom också ord och meningar om att meningsmotståndarna ägnar sig åt ”konspirationsteorier”

Ja inte är det väl så konstigt. För efter alla turer med återtagna beslut, beslutsunderlag som undanhållits både nämndsledamöter och kommunmedborgare, plus mer eller mindre förvirrade besked om hur frågan ska lösas, självklart att det uppstår rykten och teorier. Öppenhet och transparens hade förhindrat detta!

Därför kan man fråga sig : Hur kan det komma sig att normalt så förnuftiga och till viss del så erfarna beslutsfattare i framförallt i det stora majoritetspartiet hamnar så snett ute i en fråga.

  • Förstår man inte betydelsen av närheten till en grundskola för utvecklingen av en bygd eller stadsdel
  • Kan man ha underskattat det engagemang och kunskap som finns hos föräldrar och alla 8000 som signerade kravet på en folkomröstning i frågan?
  • Har det att göra med platsen för frågan är belägen 30 km från stadshuset?
  • Finns det en plan att elever ska bussas till halvtomma skolor i stan?
  • Vet man inte om att landsbygden i Umeå kommun växer?

Ja det är frågor som vi och rätt många landsbygdsbor ställer oss….

Eric Bergner Bullmark ledamot av kommunfullmäktige (C)
Sören Olsson Sävar ledamot av för och grundskolenämnden (C)