Att överklaga är en demokratisk rättighet

PRESSMEDDELANDE
Centerpartiet i Umeå starkt kritiska emot kommunalrådet Hans Lindbergs uttalanden rörande de överklaganden som inkommit om Västra länkens dragning. 

Att säga att enskilda medborgare som använder sin demokratiska rätt att påverka beslut i större frågor därigenom skulle hållas ansvariga för luftmiljön i Umeå och Umeåprojektets förseningar är grovt felaktigt.

Skall man hitta orsaker till projektets snart tioåriga förseningar så är det snarare Vägverket/Trafikverkets agerande under åren som gjort att allt blivit försenat.

Dessutom så har faktiskt överklaganden gjort att beslut rörande vägpaketet ändrats, det var ju ett överklagande som gjorde att regeringen upphävde beslutet om dragningen av E4 över Röbäcksslätten 1999.

”Människors rätt att påverka och säga sin mening är en av hörnstenarna i en demokrati!
Vi skall vara glada för Umebornas engagemang inte motverka det!”

- Säger Sven-Olov Edvinsson 1.e vice ordförande i Kommunfullmäktige.

”Då jag själv bor på Västra Umedalen i närheten av den kommande vägen så har jag full respekt och förståelse för det engagemang som finns hos boende här när det handlar om att argumentera för en annan sträckning, och slutligen överklaga. Detta trots att jag själv varit med och beslutat om den yttre dragningen.”

- Säger Mattias Larsson, gruppledare för Centerpartiet i Umeå i en kommentar

Kontaktpersoner:
Mattias Larsson, (C), gruppledare 070-682 17 19
Sven-Olov Edvinsson, (C), 1:e vice ordf Umeå kommunfullmäktige, 070-602 66 34
Maja Westlin, (C), politisk sekreterare, 070-772 88 76

 

 

 

 

 

​Att överklaga är en demokratisk rättighet Hans Lindberg - Centerpartiet Västerbotten

            Centerpartiet i Umeå starkt kritiska emot kommunalrådet Hans Lindbergs uttalanden rörande de överklaganden som inkommit om Västra länkens dragning.            

​Att överklaga är en demokratisk rättighet Hans Lindberg - Centerpartiet Västerbotten

            Att säga att enskilda medborgare som använder sin demokratiska rätt att påverka beslut i större frågor därigenom skulle hållas ansvariga för luftmiljön i Umeå och Umeåprojektets förseningar är grovt felaktigt.Skall man hitta orsaker till projektets snart tioåriga förseningar så är det snarare Vägverket/Trafikverkets agerande under åren som gjort att allt blivit försenat.Dessutom så har faktiskt överklaganden gjort att beslut rörande vägpaketet ändrats, det var ju ett överklagande som gjorde att regeringen upphävde beslutet om dragningen av E4 över Röbäcksslätten 1999.”Människors rätt att påverka och säga sin mening är en av hörnstenarna i en demokrati!
Vi skall vara glada för Umebornas engagemang inte motverka det!”
- Säger Sven-Olov Edvinsson 1.e vice ordförande i Kommunfullmäktige.”Då jag själv bor på Västra Umedalen i närheten av den kommande vägen så har jag full respekt och förståelse för det engagemang som finns hos boende här när det handlar om att argumentera för en annan sträckning, och slutligen överklaga. Detta trots att jag själv varit med och beslutat om den yttre dragningen.”- Säger Mattias Larsson, gruppledare för Centerpartiet i Umeå i en kommentar  Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som