(C) Umeå kommenterar Umeå kommuns investeringsbudget

PRESSMEDDELANDE
Trots den process som förevarit den nu antagna investeringsbudgeten valde Centerpartiet att bifalla förslaget till investeringsbudget för 2017.

- Vi väljer att bifalla förslaget eftersom vi nu är två månader in på året och vi inte kan stå utan en investeringsbudget. Jag vill dock markera att den process som förevarit inte uppfyller våra krav på information och tydlighet, säger Mattias Larsson, gruppledare (C).

Centerpartiet kräver dock att en ordentlig budget för 2018 tas på kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

- Vi kommer under ordinarie budgetfullmäktige att lägga fram förslag till investeringsplan för 2018 och framåt, med fokus på sådant som på ett långsiktigt sätt för Umeå framåt. Under de kommande åren måste Umeå prioritera förskola, skola och omsorgerna samtidigt som den samlade investeringsvolymen måste hållas nere!, avslutar Mattias Larsson.

(C) Umeå kommenterar Umeå kommuns investeringsbudget - Centerpartiet Västerbotten

         (C) Umeå kommenterar Umeå kommuns investeringsbudget