C-väljare är kyrkomedlemmar

Monika Sandström, C Tavelsjö

Debattreplik från Monika Sandström, Tavelsjö, införd i VK 170314.
Centerpartiet ställer upp i kyrkovalet därför att vi värnar om Svenska kyrkan och vill bidra till kyrkans grundläggande uppgift, värderingar och utveckling. Vi är en av Svenska kyrkan godkänd och registrerad nomineringsgrupp. Varför skulle vi inte ställa upp?


Mats Olofsson påstår (VK 28/2)
att vi inte har där att göra men hans synpunkt att partiet är sekulärt och att partiet som sådant inte är medlem i Svenska kyrkan fungerar inte.

Nomineringsgruppen är dess medlemmar och väldigt många av våra medlemmar känner omsorg om kyrkan och vill att vi deltar. Det är inte heller partierna som röstar utan det är medlemmar i Svenska kyrkan som ställer upp som kandidater och som röstar. Mats Olofsson säger (1/3) att övriga sekulära partier har konstaterat att den religiösa arenan inte är en arena för dem och därför inte ställer upp i kyrkovalet. För mig är det svårt att se någon egentlig skillnad när en del grupper lägger till beteckningen ”i Svenska kyrkan”. Det skulle ju vi också kunna göra eftersom vi är Centerpartister i Svenska kyrkan.

Vi anser att Svenska kyrkan har en mycket viktig roll som trossamfund och som aktiv medaktör i samhället till exempel i arbete för utsatta, ensamma, flyktingar, barn och gamla. Vi vill bredda engagemanget bland medlemmarna och ta tillvara de resurser som finns i församlingarna så att många kan känna sig hemma och behövda.

Olofsson skriver att talet om betydelsen av att ”slå vakt om den öppna folkkyrkan” är en bludderfras och egentligen bara en omskrivning för att inte låta aktiva och engagerade få något att säga till om, att hålla dem kort och att det ur demokratisk synvinkel är en anmärkningsvärd hållning. Den synpunkten har funnits även när det gällde försvarsmakten och officerarnas roll. De var ju aktiva och engagerade. Vi tycker inte att det ska vara en liten klick av de som anser sig vara mest kristna, (vem kan avgöra det?) som styr och bestämmer. Förr i tiden var det prästerna som styrde och med den ordningen hade vi till exempel inte haft kvinnor i prästrollen och troligen inte så många frivilliga som aktivt medverkar i kyrkan. Vi anser att i en demokratisk kyrka ska alla medlemmar få möjlighet att vara med och bestämma. Centerpartiet har engagemang och hjärta för kyrkans framtid. För oss är demokrati och lokal förankring viktigt. Vi har en ideologisk grund och en gemensam valplattform som stämmer överens med Svenska kyrkans grundläggande värderingar. Väljarna bör få veta nomineringsgruppens program och den människosyn som den präglar. Centern har aktiva engagerade kristna personer som ställer upp på alla nivåer i kyrkovalet. Det är kyrkans medlemmar som har möjlighet att rösta och därigenom besluta om vem som ska företräda dem i Svenska kyrkan. Tyvärr har valdeltagande varit mycket lågt vilket är ett demokratiskt problem. Det viktiga är nu att öka intresse och engagemang, inte att begränsa det genom att ifrågasätta vilka som kan anses vara värdiga att delta.

Monika Sandström (C ) Tavelsjö