Stopp för rasistiska debatter i fullmäktige

Debattartikel publicerad i VK 170406. Presidiet för kommunfullmäktige i Umeå kommer att föreslå i ett tillägg i arbetsordningen som innebär att rasideologiska initiativ inte ska behandlas i kommunfullmäktige. Begreppet rasideologi kommer att ges en tydlig definition i syfte att undvika tveksamheter. Människor i Umeå ska kunna lita på de demokratiska friheterna och kunna uppleva full trygghet. Det skriver Marie-Louise Rönnmark (S), Sven-Olov Edvinsson (C) och Carin Nilsson /S) - som är ordförande, förste respektive andre vice ordförande i Umeå kommunfullmäktige.

 Stopp för rasistiska debatter i Umeå kommunfullmäktige | Västerbottens-Kuriren

Umeå ska stänga dörren för rasideologi, rasism och antisemitism i både kommunfullmäktige och kommunen i övrigt.

De senaste månaderna har Umeå kommunfullmäktige fått motioner och interpellationer med tydligt rasideologiska frågeställningar. De senaste dagarna har vi mötts av beskedet att Judiska föreningen i Umeå känner sig tvingad att lägga ner verksamheten efter fortsatta nazistiska hot och trakasserier.

Bägge företeelserna väcker både sorg och vrede hos umeborna.

I vår roll som presidium för kommunfullmäktige i Umeå föreslog vi fullmäktige att initiativ med tydligt rasideologiska frågeställningar inte ska tillåtas varken som interpellationer eller frågor.

Gällande lag förbjuder hets mot folkgrupp vilket även gäller sådant som framförs i skrift eller muntligen vid kommunala sammanträden. Enligt kommunallagens § 51 har fullmäktige rätt att utan föregående överläggning besluta att en interpellation eller fråga inte får ställas.

Presidiet kommer att föreslå i ett tillägg i fullmäktiges arbetsordning som innebär att rasideologiska initiativ inte ska behandlas i kommunfullmäktige.

Begreppet rasideologi kommer att ges en tydlig definition i syfte att undvika tveksamheter. Som bas ligger begreppen rashygien eller eugenik.

Ur eugenik växer begreppet rasbiologi som mestadels används som gruppbegrepp i termer av folk, folkgrupper, rastyper med mera. Detta har i sin tur legat till grund för extrema rasideologiska program och rasism.

Vi vill sätta stopp för att initiativ med rasideologiskt innehåll behandlas av kommunfullmäktige och i Umeå kommun i övrigt.

Det är viktigt att människor i Umeå ska kunna lita på de demokratiska friheterna och kunna uppleva full trygghet i Umeå.

Händelserna kring Judiska föreningen i Umeå måste därför mötas med största allvar. Rättssamhället och kommunen ska både utreda brotten och garantera Judiska föreningens frihet att kunna fortsätta sitt arbete.

Rasism, antisemitism och andra politiska trakasserier ska motarbetas. Därför vill vi mana till en stark uppslutning bakom människors rätt att visa och aktivt leva med olika identiteter, kulturarv och traditioner.

Marie-Louise Rönnmark
Sven-Olov Edvinsson
Carin Nilsson