Ge Holmön chans att utvecklas

Det är inte rimligt att man skall låta en eventuell bristsituation åtta dagar per år få stoppa utveckling och engagemang under de övriga 357 dagarna!

Umeå växer! Kommunfullmäktigesmål är att kommunen skall växa till 200 000 invånare före 2050. Därför byggs det mest i centrala Umeå. Tyvärr byggs nästan ingenting i kommundelarna, men värst är det på Holmön.

Holmön verkar ha fastnat i en form av märkligt limbo mellan kommunens tillväxtambitioner och kommunens ovilja att lösa det som är Holmöns kanske största problem, tillgången på vatten. När Holmön blev en del av den nybildade Umeå kommun för mer än 40 år sedan så lovades den då självständiga kommunen att man skulle få kommunalt vatten som en del i uppgörelsen att bli en del av den nybildade storkommunen. Detta skedde också och ett drygt sjuttiotal fastigheter är i dag uppkopplade mot det kommunala vattenledningsnätet.

Holmön är inte bara en unik ö i Umeå utan också en unik ö i Sverige, det är få ställen som har människor som bor, verkar, lever och vill skapa utveckling så långt från fastlandet. Att vi i Umeå kommun har en så unik miljö som Holmön inom våra gränser skapar möjligheter. Men det förpliktar även till att ta ansvar och ge de som lever och verkar där samma möjligheter som vi som bor på fastlandet! Dessutom kan kommunen besöka Österbottens skärgård för att lära sig mer om hur en levande skärgård kan byggas. På Replotlandet finns 2 100 invånare i byarna Replot, Södra Vallgrund, Norra Vallgrund, Brändövik, Söderudden, Panike och Vistan. Norr om Replot finns ön Björkö med byn Björköby.

Under många år var dåliga färjeförbindelser problemet för Holmöns utveckling. Den nya färjan innebär nya möjligheter. Dessutom har Umeå kommunfullmäktige antagit en utvecklingsplan för Holmön för att möjliggöra utveckling på ön både i form av boende och verksamheter.

Då känns det ju väldigt märkligt att samma kommun nu i princip lägger en ”död hand” över Holmön genom att inte tillåta ytterligare abonnenter koppla in sig på det kommunala vattennätet, ställa väldigt hårda krav på den som ansöker om bygglov och dessutom välja, utan tydliga politiska beslut, att de kommunala detaljplanelagda tomterna som finns på ön ej skall säljas trots att det finns intresse av dessa tomter.

Under 2–3 helger per år kan det tänkas uppstå en brist på vatten, när många bland annat besöker den så populära Visfestivalen. Det är inte rimligt att man skall låta en eventuell bristsituation åtta dagar per år få stoppa utveckling och engagemang under de övriga 357 dagarna!

Vi i Centerpartiet anser att de som engagerar sig i Holmöns utveckling måste få samma möjligheter som alla andra Umebor.

Vi har ställt frågan till Hans Lindberg om vad Umeå kommun tänker göra för att underlätta och inte försvåra för dem som vill se en framtid för Holmön. Svaret kommer i augusti! Fram till dess så önskar vi alla Holmövänner en trevlig sommar och tackar för ert engagemang för denna kvarkens pärla!

Mattias Larsson
Gruppledare (C) Umeå