Interpellation - Kommunens syn på Holmöns utveckling?

Under dagens kommunfullmäktige i Umeå har vår gruppledare Mattias Larsson en interpellation ställd till Hans Lindberg (S).

Interpellation till:

Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg

Kommunens syn på Holmöns utveckling?

I Umeå kommun har vi en verklig pärla i form av Holmön, en ö som är unik inte bara i Umeå utan även i Sverige.

Under många år så har det varit färjan som varit gränssättande för vad man kan göra på Holmön, men sedan några år så har vi en ny färja på plats och det finns många idéer om hur ön kan utvecklas. Samtidigt så upplever man ute på ön att kommunen lite tagit sin hand från ön och att de idéer som finns motarbetas.

Inte minst så handlar detta om dricksvattentillgången på ön, som är begränsad men som enligt min mening inte är så begränsad så att den skall anses som ett hinder för utveckling.

Som läget är nu så har ön fastnat i ett limbo där ingen riktigt vet vad som gäller för möjligheterna att utveckla ön, det har till och med gått så långt så att kommunen infört säljstopp på de tomter man sedan många år haft ute till försäljning trots att de är detaljplanelagda och klara!

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är därför:

  1. Hur ser du på problematiken kring vattentillgången på ön?
  2. Umeå kommun äger ett antal detaljplanelagda tomter på ön, är du villig att häva säljstoppet på dessa?
  3. Är du beredd att under Närings- och planeringsutskottet tillsätta en särskild arbetsgrupp för att samla frågorna kring Holmöns utveckling och därigenom en bättre samordning av Umeå kommuns insatser för Holmöns utveckling?

Mattias Larsson (C)