Hetsjakten måste få ett slut

LSS är en frihetsreform och en rättighetslagstiftning. Men när den nuvarande regeringen ser LSS enbart som en kostnad får det effekter på Försäkringskassans agerande. Det är det vi sett effekter av de senaste åren.

Debattartikel av Anna-Karin Sjölander. Publicerad i Norran 171126

 Att alla ska ha rätt att delta i samhällslivet utifrån sina egna förutsättningar är en självklarhet för oss i Centerpartiet.

Att nuvarande rödgröna regering, genom barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S), sätter stopp för tvåårsomprövningarna räcker inte för att komma tillrätta med hanteringen av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vad händer med de 1 200 personer som redan fått sina beslut omprövade, och där omprövningen resulterat i försämrade levnadsvillkor?

Och vad gör de med behov av assistans som fått avslag i avvaktan på den översyn som nu görs?

LSS är en frihetsreform och en rättighetslagstiftning. Men när den nuvarande regeringen ser LSS enbart som en kostnad får det effekter på Försäkringskassans agerande.

Det är det vi sett effekter av de senaste åren.

Att det påverkat enskilda individer och familjer har vi sett flera exempel på. Här vill vi få en lösning.

Vad är då de bakomliggande orsakerna till hetsjakten på dem som har ett beslut om LSS?

Det är i första hand regeringens inställning. De anser att kostnaden för LSS är för hög.

Alla människors rätt att växa, försörja sig själv och vara fullt delaktig i samhällslivet tycks inte vara så viktigt för Socialdemokraterna.

Regeringens regleringsbrev säger: ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.”

Det får i sin tur Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler att peka med hela handen och uppmana till tuffare tag. Kontroll, enheten för gemensamma försäkringsfrågor, har fått i uppdrag att lägga stort fokus på att hitta bidragsfusk inom assistansen och syna brukare, assistenter och bolag.

Uppdraget från regeringen borde i stället ha varit rätt ersättning från början. Då hade vi sluppit både hetsjakten på de med assistansbehov och tvåårsomprövningarna.

Effekten av det dubbla huvudmannaskapet för LSS blir att Försäkringskassan försöker minska antalet timmar, samtidigt som kommunen försöker öka dem. Det är ett försök till övervältring av kostnader från stat till kommun och tvärt om. Det är olyckligt, omänskligt och allt annat än samhällsekonomiskt.

Centerpartiet säger nej till rubrikpolitik. Vi vill i stället hitta lösningar för att bygga ett samhälle där alla behövs och där alla kan känna trygghet.

Anna-Karin Sjölander
ledamot i styrelsen för Centerpartiet i Västerbotten