Vi har jobbat för det fattiga

Replik av Anna-Karin Sjölander publicerad i VK 180103

Jag blir ordentligt upprörd när jag läser pastor Ulf Sundkvist insändaren, Därför öppnar vi härbärge i Umeå.

Att påstå att det saknas något politiskt parti som har mod och kraft att formulera visioner som inkluderar de allra fattigaste i stället för att söka den enklaste lösningen för att ”få bort tiggarna från gatan” det är att killgissa Ulf Sundqvist.

Centerpartiet har länge försökt hitta lösningar för en boendelösning under årets kallaste månader för utsatta EU-medborgare, så det finns ett parti som har mod och kraft att formulera visioner. Däremot står det klart att Socialdemokraterna både saknar vilja. mod och visioner i frågan så vill du kritisera någon, kristisera de som har makten att göra något men avstår.

Redan i november 2014 lämnade vi in en motion till kommunfullmäktige med en beskrivning av behovet av akuta boendeplatser för de som blir eller är hemlös och förslag om ett kommunalt finansierat natthärbärge. För mig visste besvikelsen inga gränser när förslaget röstades ner med med stor majoritet, av 65 ledamöter var det endast 20 röstade ja till förslaget om ett härbärge.

I september 2015 gjordes vi ett nytt försök att få kommunfullmäktige att se behovet och skapa en lösning. Centerpartiet gick ihop med Vänsterpartiet och skrev en motion om en härbärges liknande lösning som vi valde att kalla Krisboende. Den här gången röstades förslaget ner med kraft då miljöpartiet bytte ståndpunkt och av 65ledamöter var det endast 13st som röstade för ett härbärge.

Vårt senaste försök att hitta lösningar var vid individ- och familjenämndens sista sammanträde 20/12 2017 då verksamhetsplanering 2018 och den Kommungemesamma handlingsplanen mot hemlöshet 2018-2022 beslutades.

Centerpartiet la då förslag om att införa ett boende för EU-migranter under årets kallaste månader(1/11-30/4) och ett mötesplats som är öppet året runt enligt samma modell som Make sence. En mötesplats som är öppen dagtid, med möjlighet att tvätta kläder och hålla hygien samt en chans att etablera kontakt med personalen i syfte att upptäcka och förebygga människohandel. Ett förslag som Socialdemokraterna inte alls var intresserad att stödja. För mig står det helt klart att S är inte intresserad att hjälpa de mest utsatta.

Centerpartiet har inte fått så mycket mediautrymme för de förslag vi lagt i Individ- och familjenämnden eller i Kommunfullmäktige men de betyder inte att vi inget gör. Jag kan lova att vi gör allt som står i vår makt för att skapa ett bättre Umeå och vi ger inte upp.

Centerpartiet har både mod och kraft att formulera visioner som omfattar alla, för det är bara så vi kan bygga en bättre framtid.

Anna-Karin Sjölander

Vice.ordförande Individ-och familjenämnden (C)