Ledningen i otakt med medborgarna

I lördagens VK (3 mars 2018) skrev vår gruppledare Mattias Larsson en insändare om den VK-artikel de många överklaganden som inkommit i kommunen rörande detaljplaner. Här går den att läsa i sin helhet.

I VK redogörs för det stora antalet överklaganden som inkommit under de senaste åren främst rörande detaljplaner där kommunen i nästan samtliga fall fått sin vilja igenom i högre instans.

Att så många umebor ifrågasätter de planer som den socialdemokratiska kommunledningen drivit fram borde om något mana till eftertanke. När över 80 planer överklgats sedan 2011 så säger det i alla fall mig att man borde fundera på det enkla ordet varför?

Men icke! I stället för att fundera på hur vi skapar en hållbar kommun tillsammans med våra medborgare, så sjunger man femkilometersstadens lov och sitter nöjd över att man nästan alltid vinner i domstol.

Det stora antalet överklaganden visar att kommunledningen går i otakt med medborgarna. Många umebor är inte nöjda med det sätt på vilket S drivver på förtätning till varje pris i staden samtidigt som man ignorera de skriande behov som finns av utveckling och byggande norr om Ersmark och söder om Teg!

Att i alla lägen hänvisa till Översiktsplanen såsom ett dokument som alla ska kunna och dessutom uppskatta kan inte vara skäl nog att strunta i människors oro eller invändnigar.

Det är tondövt och skapar inte den respekt och tilltro till kommunen som vi så väl behöver i dessa tider av skärpt konkurrens både regionalt, nationellt och globalt. Samt troligen också en annalkande lågkonjunktur.

Skall Umeå kunna behålla sig position som ledande kommun i norra Sverige kräver det att det åolitiska ledarskapet engagerar sig tillsammans med umeborna och lyssnar till de synpunkter som framförs och aktivt understödjer de behov som finns i hela kommunen och inte endast fokuserar på tätorten.

Umeå behöver ett nytt ledarskap, inte en trött tondöv socialdemokrati!

Mattias Larsson, gruppledare (C)