Nu erbjuds Umeås kommunanställda förmånscyklar!

I november lämnade vi in en motion till kommunfullmäktige om att införa förmånscyklar för alla kommunanställda. Under dagens kommunfullmäktige bifölls motionen av ett enigt fullmäktige.

Förmånscyklar finns på flera håll i Sverige, både i kommuner och landsting. Nu är det alltså dags för även Umeå att erbjuda sina anställda en cykel.

- Det här är ett tydligt steg framåt i vårt jobb för ett grönare Umeå. Utöver att göra kommunen till en attraktivare arbetsgivare ser vi klara nyttor för både folkhälsan och klimatet med detta förslag, säger gruppledare Mattias Larsson.

Passande nog antog tekniska nämnden på sitt senaste sammanträde det nya cykeltrafikprogrammet för hållbar utveckling. Nu bygger Centerpartiet på med ytterligare ett lager i den hållbara utvecklingen.

- Det här går hand i hand med övriga satsningar för ett grönare Umeå som vi föreslagit under mandatperioden, det känns väldigt bra i magen! Umeå är en cykelstad, själv cyklar jag så mycket jag kan året runt, säger Anna-Karin "Kajsa" Sjölander.

Läs motionen i sin helhet här: Inför förmånscykel för kommunanställda.