Insändare

Insändare publicerad i Västerbottens Kuriren.

Åsa Sundh skriver i en insändare (VK den 4 maj) att Lööf bryter mot en av rättsstatens mest centrala principer, när hon låter moraliska värderingar påverka lagstiftningen. Hon är kritisk mot att Centern ställer upp på lagändringsförslaget, som gör det möjligt att ca 9.000 ensamkommande barn och ungdomar får en ny chans att inte avvisas till det land de flytt från och där de troligen kommer att dödas.

Om man därtill lägger att många av dessa barn - ungdomar kommer från länder som t.ex. Iran, dit deras föräldrar flytt, så blir utvisningen till Afghanistan - där de alltså inte har någon som tar om dem - ännu mera inhuman. Många saknar alltså förankring i Afghanistan - en verklighet som även de mest hårdhjärtade politiker borde beröras av!

På grund av regeringens hantering med ofattbart långa handläggningstider har dessa försatts i en fruktansvärd utsatt position och då måste Centern göra sitt bästa för att de inte skall sluta med en humanitär katastrof.

Men hennes påstående förvånar mig och jag förstår egentligen inte vad hon menar med, moraliska värderingar vid lagstiftning. Menar hon, att vi inte skall fästa avseende vid den katastrof, som väntar dessa ungdomar och att detta inte får påverka vår lagstiftning ? - synnerligen märkligt.. Att frågan är illa skött av regeringskansliet är inte de berörda ungdomarnas fel.

Lagrådets kritik mot förslaget, är främst betingad av att regeringen gör en tillfällig lag som staplas på andra tillfälliga lagar och för att tillämpa den behöver man läsa fyra lagar parallellt. Men vi skall väl inte vara så byråkratisk att vi inte senare skall kunna rätta till dåligt utformade lagar. Just nu är det viktigt att vi ställer upp för 9 000 barn och ungdomar. Lagförslaget kommer också på sikt att vara positivt för Sverige, som får behålla dessa ungdomar som redan anpassat sig för sitt nya hemland.

Nils-Åke Sandström ( C ) Tavelsjö