Dags för öppenhet och ordning och reda i Umeå kommun

PRESSMEDDELANDE
Den senaste fyraårsperioden har präglats av alltför mycken röra och underligheter för att det skall vara acceptabelt, att alla kan behöva en period för att komma in i ett nytt uppdrag är helt okej, men inlärningstiden får inte vara fyra år!

Dagens besked från SVT om att Umeås kommunalråd Hans Lindberg försökt eftersöka vilka som lämnat uppgifter till Västerbottensnytt är det senaste av ett antal tillfällen när det finns anledning att ifrågasätta på vilket sätt Hans Lindberg och Socialdemokraterna egentligen styr kommunen.

Det är ju kommunens lojala och kompetenta medarbetare som gjort att kommunen fungerat under denna mandatperiod inte den styrning som levererats från kommunalrådet. Umeå kommun är länets största arbetsgivare, det innebär ansvar och förpliktelser och att kommunens politiker agerar på ett sådant sätt att man blir det föredöme man kan vara!
Centerpartiet i Umeå kan inte acceptera den oordning som vi numera har i kommunen, nu krävs det ordning, reda och öppenhet! "För mej är det helt oacceptabelt att vi har ett kommunalråd som frågar media var de fått sina uppgifter ifrån! Vi har meddelarfrihet i Sverige och det beslutades 2011 att en visselblåsarfunktion skulle inrättas. Men det kanske inte är så konstigt att Hans och Socialdemokraterna inte är så snabba att inrätta en sådan." Säger Mattias Larsson, Gruppledare för Centerpartiet i Umeå i en kommentar. "Umeå kommun skall vara en trygg och säker arbetsplats, där man som medarbetare ALDRIG får känna sig förhindrad att uttrycka sin åsikt, den dag som våra medarbetare känner sig rädda för det är vi kraftigt på väg åt fel håll!"
Avslutar Mattias Larsson, gruppledare C Umeå