Integrationsvinster efter C-förslag

Centerpartiet fick idag igenom tre viktiga förslag när det gäller Umeå kommuns nya Integrationsstrategi och aktivitetsplan 2018-2020 som just nu är ute på remiss.

Under dagens sammanträde med Individ- och familjenämnden i Umeå kommun behandlades Integrationsstrategi och aktivitetsplan 2018-2020. Utöver de tjänsteyttrandet som framskrivits la Centerpartiet tre stycken tilläggsyrkanden, som fick gehör från samtliga partier.

Anna-Karin Sjölander, Centerpartiets ledamot tillika nämndens vice ordförande är tacksam.

- Att kommunen tar fram en integrationsstrategi är otroligt viktigt och något som vi i Centerpartiet lyft som en valfråga. Det förslag vi hade att ta ställning till saknade dock en övergripande syn, som vi med våra yrkanden nu lyft in, säger Sjölander.

Centerpartiets yrkanden lyfte att modellen av integrationsnätverket In i Umeå ska utvärderas och återetableras om det gav önskad effekt. Det andra yrkandet handlade om att barnkonventionen ska tillämpas vid utformandet av den nya integrationsstrategin. Sist men inte minst ville Centerpartiet att en samverkansansvarig i integrationsarbetet mellan nämnderna utses och att alla grupper med behov av integration inkluderas.

- Vi ser att det finns flera grupper i vårt samhälle som står utanför gemenskapen på ett eller annat sätt. När folk hör ordet integration tänker nog de flesta på nya svenskar, behovet finns dock hos fler än så. Därför är jag otroligt glad att vi nu kommit ett steg på vägen i rätt riktning, avslutar Sjölander.