Framgångsval för Centerpartiet i Umeå

Fler röster i samtliga valdistrikt, tydlig procentuell uppgång och en mer än nöjd gruppledare. Centerpartiet i Umeå gör ett framgångsval på många sätt.

Med ett valresultat som går från 5,9 till 10,0% gör Centerpartiet i Umeå ett framgångsval.

- Vi kan inte kalla det något annat än en framgång. Vi går framåt och tar fler röster i samtliga valdistrikt i kommunen, det måste betyda att vi slagit igenom med vår politik hos den breda massan, något vi är väldigt stolta över, säger Mattias Larsson, gruppledare.

Med den tydliga uppgången ökar partiet även sina mandat i kommunfullmäktige, från fyra till sju.

- Vi hade en målsättning att öka till minst sex mandat, nu fick vi även ett sjunde. Det är sju kompetenta politiker som tar plats. Jag är extra glad att vårt tredjenamn Robert Axebro lyckats personkryssa sig in, han har hittat sina frågor som han driver, och det ger resultat, säger Larsson.