Insändare: Regeringens förslag om vinstförbud är antifeministiskt och straffar kvinnor

Insändare publicerad i VK 5 oktober 2018

Vi vill att kvinnor ska ha betalt hela dagen/hela natten för alla arbetstimmar.

Att kvinnor arbetar i stort sätt gratis under jour är förkastligt. Gratis jourtimmar förekommer inte inom mansdominerande sektorer, men är regel mer än undantag inom kvinnodominerande sektorer.

Nu vill regeringen försämra villkoren och förutsättningarna ytterligare för anställda och företagare inom vård och omsorg.

Det vinstförbud som regeringen föreslagit är antifeministiskt! Företag som bygger sjukhus får göra hur stora vinster som helst utan att nya lagar skrivs, men de som driver enskilda vårdcentraler eller förskolor, de ska straffas så till den grad att de måste stänga ner.

Säkerställ bättre arbetsförhållanden och högre löner inom vården.

Istället för att motarbeta och straffa kvinnor som driver företag och arbetar inom vård, omsorg och skola borde regeringen, precis som centerkvinnorna/centerpartiet ägna sig åt att säkerställa vårdens viktigaste resurser. Våra undersköterskor och sjuksköterskor till exempel som i hög utsträckning lämnar vården, inte för de vill, utan för att heltid är för slitsamt.

Vårdföretagarnas undersökning visar att en bättre arbetsmiljö, möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och lönen är anledningar till varför många sjuksköterskor/undersköterskor väljer en privat arbetsgivare. Att i det läget ge offentliga aktörer monopol är galenskap.

Solveig Granberg
Länsordförande Västerbottens Centerkvinnor