Nämndsuppdragen bestämda

En omvald gruppledare, sex vice ordföranden och ett flertal helt nya politiker. Det är resultatet efter gårdagskvällens nomineringsstämma med Centerpartiet i Umeå.​

Mattias Larsson blev omvald som gruppledare för Centerpartiet i Umeå, ett förtroende han haft sedan 2010.

- Jag är otroligt glad för medlemmarnas förtroende att få fortsätta leda Centerpartiets politiska arbete i kommunen framåt, säger Mattias Larsson.

Nomineringskommitténs förslag gick igenom i sin helhet, det betyder att Robert Axebro och Anna-Karin Sjölander kliver in på de två tyngre vice ordförandeposterna som Centerpartiet hade att fördela.

- Att Centerpartiet får ett ökat förtroende av umeborna och att jag har fått fortsatt förtroende i kommunfullmäktige känns stort, att partiets medlemmar sen väljer mig som ledamot och vice ordförande i tekniska nämnden visar att de vill att besluten i tekniska nämnden ska baseras på omtanke, säger Anna-Karin Sjölander, nyvald vice ordförande i tekniska nämnden.

Även gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får en ny vice ordförande i form av Robert Axebro, som många säkert kopplar till just skolfrågorna.

- Från bråkig förälder och rakt in i Umeåpolitikens finrum, jag tror bestämt att vi har fyra spännande år framför oss. Att få fortsätta att driva skolfrågor känns väldigt hedrande, säger Robert Axebro, nyvald vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Under stämman beslutades om samtliga uppdrag som Centerpartiet innehar i kommunen. Något som sticker ut är den ökade mängden vice ordföranden i nämnderna, vilket är ett resultat av den valframgång som sågs i september. Utöver vice ordförandeposterna i tekniska och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar Centerpartiet även vice ordförande posterna i kommunfullmäktige (Sven-Olov Edvinsson), kulturnämnden (Fredrik Elgh), miljö- och hälsoskyddsnämnden (Maja Westling), samt kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott (Solveig Granberg).

- Det känns extra roligt att vi nu fått en större fullmäktigegrupp och ett flertal helt nya politiker som är på tårna och vill massor. Vi har en gedigen valplattform med frågor vi gick till val på, nu har vi fyra år på oss att förverkliga så många av de frågorna som möjligt, avslutar Larsson.

Nämnds- och styrelseuppdragen utses av partierna, men väljs formellt av kommunfullmäktige i november.