Mer träbyggande tack vare Centerpartiet

Umeå kommun ska anta en träbyggnadsstrategi, detta beslutade Kommunfullmäktige idag när en motion från Centerpartiet fick bifall.

"Umeå har dessutom en historia av att bygga i trä, i boken ”Umeå 1314-2014 – 100 berättelser om 700 år” går att läsa om trästaden Umeå. I staden finns de klassiska byggnaderna så som Moritzska gården (där AB Bostaden passande nog håller till idag), Aschanska villan och Scharinska villan. Här finns även de nyare inslagen som helt eller delvis är byggda i trä – nya Bildmuséet, det ombyggda Vasaplan, och de nya hyreshusen på Mariehem. Vi har alltså både ett arv att värna och en historisk kontinuitet att bokstavligen bygga vidare på."

Utöver det historiska perspektivet att bygga i trä går att lyfta en rad olika andra aspekter. Den miljö- och klimatmässiga är kanske närmast till hand, men också arbetsmiljö och det lokalproducerade är viktigt. Allt detta och ännu mer lyftes från talarstolen av alla partier.

- Jag är väldigt glad att vi fick ett så brett stöd för motionen som det faktiskt blev, säger Maja Westling som står bakom motionen. Extra roligt är det när det är min första motion i kommunfullmäktige, nu hoppas jag att fler av mina och Centerpartiets idéer får stöd i fullmäktige.

Vill du läsa motionen i sin helhet hittar du den här: Att bygga i trä , 108.4 kB.