Insändare: "Riksdagen måste stoppa återstart av Ringhals 2”

Insändare av Nils-Åke Sandström, publicerad i Dagens Nyheter 21 januari 2020.
Riksdagen måste se ansvarsfullt på frågan om Ringhals 2 och avslå Sverigedemokraternas ansvarslösa förslag. Aldrig tidigare har väl en moderatpartiledare ropat på politiker för att de ska köra över en företagsledning, skriver Nils-Åke Sandström, Tavelsjöcentern.

I ett debattinlägg i DN den 14 januari skrev SD-ledaren Jimmie Åkesson och partiets energipolitiska talesperson Martin Bäckström Johansson att Sverigedemokraterna lagt förslag om, att regeringen skall ge direktiv till Vattenfall att driva Ringhals 2 vidare och även att bolaget inte ska åläggas några restriktioner, när det gäller att bygga nya reaktorer. De skriver också att Moderaterna och Kristdemokraterna gett besked att de kommer att stödja dem.

Att KD gett detta besked är inte särskilt överraskande eftersom partiets ledare Ebba Busch Thor till varje pris vill komma i regeringsställning. Men för Moderaternas väljare måste detta uppfattas som ett allvarlig avsteg från partiets traditionella linje. Många ser det nog enbart som ett desperat och ansvarslöst försök att härma SD utan att ta hänsyn till riskerna och ekonomin.

Aldrig tidigare har väl en partiledare för Moderaterna ropat på politiker för att de ska köra över en företagsledning, som beslutat att lägga ner en verksamhet, som den anser är samhällsfarlig och dessutom ekonomiskt oförsvarbar. Detta kan också vara en förklaring till Moderaternas tillbakagång i de senast opinionsundersökningarna.

Den tidigare M-ministern Mikael Odenberg sade i Aktuellt den 19 december i fjol att folk inte längre känner igen partiets politik när partiledaren Ulf Kristersson hoppar av energiöverenskommelsen och i stället stöder SD:s förslag att fortsätta att driva Ringhals. Förutom de allvarliga riskerna med gamla rostiga reaktorer skulle det också vara väldigt negativt för den stora satsningen på de förnybara energislagen sol, vind och biogas, eftersom det skapar osäkerhet.

Företag måste kunna lita på att det finns fasta spelregler om de ska våga investera. Moderaterna brukar också ofta framhålla hur viktigt det är att inte subventionera energi, utan att varje energislag skall bära sina kostnader.

Men trots att kärnkraften är vårt allra mest subventionerade och mest riskfyllda energislag, vill M tillsammans med SD och KD fortsätta att stödja den i stället för att satsa på förnybara alternativ. Det är också märkligt att de kommer med detta förslag nu, när vi har ett mycket stort elöverskott.

Jonny Hylander, professor i förnybar energi, och Göran Sidén, universitetslektor i elkraftteknik, skrev en DN Debatt-artikel (10 maj 2019) att argumenten för att bygga ny kärnkraft inte håller. I artikeln skriver de att kärnkraften troligen är vårt mest subventionerade kraftslag.

Kostnaden för kärnkraftsolyckan i Fukushima beräknas uppgå till 660 miljarder dollar, så det ansvar på 6 miljarder kronor, som ägarna till svenska kärnkraftverken har är i storleksordning någon promille. Den andra stora subvention som de pekar på är rivningen och lagringen av det radioaktiva avfallet.

I princip har kärnkraftsföretagen ansvaret för denna kostnad. Problemet är att ingen vet hur mycket det kostar.

De avslutar sin artikel med att konstatera att Sveriges energiframtid är synnerligen ljus om man satsar på effektivisering och utbyggd förnybar energi. De pekar bland annat på vår stora potential på vind och solkraft och att vi sannolikt kommer att få lägre kostnader för vår energi, genom att satsa på förnybara energikällor. Därför är det viktigt att riksdagen ser ansvarsfullt på frågan och avslår Sverigedemokraternas ansvarslösa förslag.

Nils-Åke Sandström, Tavelsjöcentern