Insändare: Därför är centerpartiet med i kyrkovalet

Insändare från Monika Sandström, (C) Tavelsjö

Det är positivt med intresserade frågor om kyrkovalet från Mats Olofsson (krönika i VK 13/1 -21). Han ställer frågor och svarar själv att det ur en principiell utgångspunkt är helt obegripligt att partier ställer upp i kyrkovalet. Bra att Olofsson ändå förstår att det finns engagerade partimedlemmar som vill arbeta kyrkopolitiskt. Att Centern lånar ut sitt namn i kyrkovalet har med detta engagemang att göra. Partiet i sig är kanske sekulärt men består också av många kyrkligt engagerade människor som i decennier har tagit ansvar i kyrkan. Centerns ideologi och program är också starkt påverkat av de kristna budskapet om alla människors lika värde oberoende av kön, etnicitet, läggning, samhällsställning etc samt omsorgen om skapelsen och vår nästa. För väljarna i kyrkovalet är detta säkert mycket intressant när de skall välja vilka som skall vara förtroendevalda i församlingen. Även ett sekulärt parti kan förstå den betydelse Svenska kyrkan har för vårt samhälle och stödja arbetet. Våra förtroendevalda är engagerade människor som deltar i verksamheten, har omtanke om sina medmänniskor och om skapelsen samt ställer upp i kyrkvalet för att man vill fortsätta att ta ansvar. Sedan är det ju medlemmarna i Svenska kyrkan som väljer vilka de har förtroende för. Folk med väldigt olika utgångspunkter, men det gemensamma är att man uppskattar kyrkans arbete med barn och gamla, ensamma, sjuka, utsatta, flyktingar, vid kriser av olika slag, vid dop, vigsel och begravning, kultur i olika former, internationella frågor samt Klimat & hållbarhet.

Man kan mena olika saker med begreppet Folkkyrka. Kyrkan ska finnas för alla som vill vara med eller bara är intresserade. Den ska ha låga trösklar. Det finns inga krav för att ta del av kyrkans verksamhet. Alla är välkomna och kan aktivt delta i gudstjänsten och annan i verksamhet. Ändå behöver vi naturligtvis medlemmar som stöder verksamheten. Det kristna budskapet är centralt och självklart. Det finns en gemensam ansvarslinje mellan förtroendevalda och präster/teologer i Svenska kyrkan.

Det låga valdeltagandet i kyrkovalet har länge varit ett problem och även om det vid senaste kyrkovalet faktiskt var 19,08% som röstade (vilket var det högsta sedan 1934) är det alldeles för lågt. Kanske beror detta på att medlemmarna inte känt något eget ansvar för verksamheten utan bara varit passiva deltagare. Eftersom det är många som begär utträde varje år blir ekonomin ansträngd vilket i sin tur leder till att kyrkan måste minska antalet anställda. Det kan, i bästa fall leda till att många församlingsbor har möjlighet att få viktiga ideella uppgifter som är mycket positivt både för den enskilde och för kyrkan. Det som är ett problem idag kan komma att leda till utveckling och en starkare kyrka.

Monika Sandström (C), Tavelsjö