Förnominering kommunvalet öppen

Förnomineringen inför kommunvalet är nu öppen!

Vill du kandidera för Centerpartiet i kommunvalet 2022? Eller känner du någon som borde kandidera? Då kan du från och med den 23 februari skicka in din förnominering till expeditionen, förnomineringen är öppen till och med den 31 augusti.

Vad innebär det att förnominera?

Förnominering är precis vad det låter som. Ett sätt att i förväg nominera namn på potentiella kandidater för Centerpartiet i kommunvalet 2022. Alla som förnomineras kommer i början av september att få frågan om de tackar ja eller nej till nomineringen. Om de tackar ja kommer de få möjlighet att skriva en kort presentation av sig själv, och skicka med en bild. Alla de presentationerna kommer sedan att presenteras för samtliga medlemmar i centerrörelsen i Umeå i en rådgivande medlemsomröstning.

Vad är en rådgivande medlemsomröstning?

Den rådgivande medlemsomröstningen är ett sätt för nomineringskommittén (som utsetts av stämman att ta fram ett förslag på kommunvalsedel) att få en uppfattning om hur medlemmarna vill att valsedeln ska se ut. Medlemsomröstningen kommer att pågå från 1 oktober till 31 oktober. Alla medlemmar i centerrörelsen kommer att få möjlighet att rangordna kandidaterna, och på så sätt ge dem poäng. Tydliga instruktioner för hur det kommer att gå till skickas ut i samband med omröstningen.

Vem kan bli förnominerad?

Alla som är valbara i kommunvalet i Umeå 2022. Ett krav för att få stå med på Centerpartiets valsedel är dock att man är medlem i någon del av centerrörelsen, och därför självklart står bakom centerrörelsens grundläggande värderingar och politik. Kontroll av medlemskap sker vid fastställande av valsedeln (på stämman i februari 2022).

Kul! Vad behöver jag skriva i nomineringen?

  • Namn på personen du vill nominera
  • Kontaktuppgifter (gärna en e-postadress och ett telefonnummer)
  • Du kan självklart nominera flera personer, inklusive dig själv, om du så vill.

Du skickar din nominering till umea@centerpartiet.se (skriv "Förnominering kommunvalet" i ämnesraden) eller till Centerpartiet Umeå, Skolgatan 48, 90327 Umeå.

Tips! Berätta gärna för den eller de du förnominerar att du har gjort det. Det är både roligt för den/de att höra, och de är samtidigt beredda att svara på om de tackar ja eller nej när frågan kommer i september.


Datum att ha koll på kopplade till kommunvalet 2022

Datum

Vad händer

23 feb

Beslut om nomineringsriktlinjer för kommunvalsedeln

23 feb - 31 aug

Förnominering till kommunvalsedeln är öppen

September

Frågan skickas ut till de förnominerade om de tackar ja eller nej. De som tackar ja har sedan till sista september på sig att skicka in sin presentation.

1 okt - 31 okt

Medlemsomröstning pågår

Nov - jan

Nomineringskommittén arbetar med sitt förslag

Feb 2022

Kretsstämma för att fastställa kommunvalsedeln

11 sep 2022

Valdag riksdag, region och kommun

Okt 2022

Nomineringsstämma för att nominera till de uppdrag Centerpartiet får inom kommunen