Insändare: Skydda flickor från könsstympning

Insändare skriven av Umeå Centerkvinnor, publicerad i bland annat VK. Läs den i sin helhet här nedan.

 

Vi måste skydda flickors och kvinnors frihet från våld och könsstympning. Kvinnlig könsstympning har varit förbjuden i Sverige i nästan 40 år, men förbudet är inte tillräckligt för att skydda flickor som utsätts.

Enligt Socialstyrelsen finns omkring 38 000 kvinnor i Sverige som lever med konsekvenser av könsstympning. En flicka som utsätts för könsstympning befinner sig i ett väldigt utsatt läge och det största sveket är att det oftast är en närstående som både tar sig rätten att begå övergrepp och fatta besluta om hennes kropp och kön.

Barns lojalitet och kärlek till sina närmaste gör det svårt för dem att kunna anmäla eller berätta om det som skett eller riskera ske och därför behövs ökad kunskap och en attitydförändring inom skola, vården, föreningslivet och inte minst hos föräldrarna.

Centerkvinnorna vill att elev- och ungdomshälsans uppdrag stärks, för att upptäcka övergrepp. Vi vill att alla skolor ska ha en handlingsplan för förebyggande, upptäckande och stödjande arbete vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck, däribland könsstympning och oskuldskontroller på flickor. Vi efterlyser en satsning på att öka kunskap hos vuxna i ideell sektor och föreningsverksamhet där många unga kommer i kontakt med andra vuxna.

Preventiva åtgärder är viktiga, men det krävs också satsningar på vård och stöd för flickor och kvinnor som redan har utsatts. Enligt Socialstyrelsen når inte vården fram till de många flickor och kvinnor som drabbats. Bland vårdpersonal finns en efterfrågan på mer kunskap om könsstympningsrelaterad vård, och självklart måste vården kunna erbjuda adekvat vård på ett förtroendeingivande sätt. Den inskränkning av kvinnors frihet som könsstympning står för går bortom enbart klitoris – det är ett uttryck för kontroll och makt över kvinnans kropp och sexualitet.

Informationen behöver öka och kunskapen höjas för att skydda kvinnor som har utsatts, eller riskerar att utsättas. Samhället måste stå på den utsattas sida i skolan, i föreningslivet, och i hälso- och sjukvården.

Umeå Centerkvinnor

Anna-Karin Sjölander och Julia Algotsson