Motion: Begränsad digital mötestid för kommunanställda

Motion inlämnad till Umeå kommunfullmäktige om att införa begränsad digital mötestid för kommunanställda. Läs den i sin helhet nedan.

Motion till kommunfullmäktige Umeå kommun

Begränsad digital mötestid för kommunanställda

Under pandemin har de digitala mötena verkligen ökat, på både gott och ont. Det är många som numer sitter i digitala möten hela dagarna, något som tröttar ut rejält.

I de kommunala bolagen har man infört en digital mötestidsbegränsning, så att inga möten får börja innan 9.00 eller pågå efter 16.00, inga möten får heller pågå till hel timma, så att de på så sätt inte avlöser varandra utan medarbetarna får en paus mellan dem. På Umeå energi har man dessutom infört mötesbegränsning så att inga möten får förläggas 11.00-13.00.

Våra kommunala bolag har gjort sitt för att minska mötesbelastningen, och på så sätt ge medarbetarna möjlighet till återhämtning mellan mötena och tid för arbete däremellan. Nu är det upp till Umeå kommun att göra detsamma.

Centerpartiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

att införa en digital mötestidsbegränsning för medarbetare så att inga digitala möten får börja innan 9.00 eller pågå efter 16.00,

att inga digitala möten pågår till hel timma,

att inga digitala möten får förläggas 11.00-13.00.


Mattias Larsson, Centerpartiet
Robert Axebro, Centerpartiet
Maja Westling, Centerpartiet