Insändare: Vuxnas tjabbel inte får riskera ungas framtidsmöjligheter

Insändare undertecknad av Umeå Centerkvinnor.

Ur Centerkvinnornas perspektiv innehåller pågående debatt samma patriarkala maktstrukturer som leken, herren på täppan och vi anser detta helt ovärdigt avlönade politiker och tjänstepersoner.

Gemensamma krafttag mot kriminalitet är mer tilltalande än den verbala leken, Herren på täppan som just nu pågår mellan vuxna män. Ur Centerkvinnornas perspektiv innehåller pågående debatt samma patriarkala maktstrukturer som herren på täppan leken och vi anser det helt ovärdigt avlönade politiker och tjänstepersoner. Vi anser helt enkelt att vuxnas tjabbel inte får riskera ungas framtidsmöjligheter. Goda intentioner ska inte lägga tid på motsättningar utan istället skapa utrymme för samarbete.

Umeå Centerkvinnors ledamot i Individ och familjenämnden, Gunnel Lagerkvist har länge varit delaktig i det förebyggande arbetet på Ersbodaområdet genom sitt brinnande engagemang i föreningslivet. Hon vet hur viktigt det förebyggande arbetet är för barn och ungdomars framtid. Hon deltog aktivt i Individ och familjenämndens beslut att söka utvecklingsanslag för perioden 1maj till 31 december 2022 från Kommunstyrelsen utvecklingsanslag för social hållbarhet. Projektet går helt i linje med de behov som identifierats från skola, socialtjänst, föreningslivet och polisen. Projektet syftar till att förebygga kriminalitet genom att erbjuda barn- och ungdomar stöd för en bättre framtid genom att utvecklingsanslaget används till ett operativt förebyggande team som består av socialtjänsten, skola och polis. Ett team som naturligtvis både vill och kan samverka med föreningslivet och ett helt nödvändigt projekt för att vända en negativ trend.

Att det samtidigt finns projekt för att integrera utlandsfödda på olika områden är inte ett hinder utan skapar istället förutsättningar för dialog och vinsten genom samarbete.

Däremot är den pågående debatten något som missgynnar barn och ungdomar och den pågående Herren på täppan leken måste få ett slut.

Därför vill vi nu uppmana Individ- och familjenämndens ordförande, Andreas Lundgren utifrån sin roll som ansvarig för frågan i kommunen att bjuda in övriga ordföringar till dialog och om möjligt även ta med styrgrupper och projektledare i samtalet och omvandla den negativa kritik ni nu lägger på motattack till att skapa konstruktivenergin för gemensamma goda insatser.

Umeå Centerkvinnor

// Gunnel Lagerkvist & Anna-Karin ”Kajsa” Sjölander