Interpellation: Kommer Umeå att följa Eus uppdaterade kontrollförordning?

Interpellation inlämnad at Maja Westling till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Andreas Sjögren. Läs den i sin helhet här nedan.

Den 4 mars i år beslutade regeringen att utfärda ändringar i nio lagar för att anpassa dem till EU:s nya kontrollförordning. Ändringarna i kontrollförordningen innebär bland annat att förhandsdebitering för kontroll enligt livsmedelslagstiftning inte längre är tillåtet.

Som centerpartist tycker jag att detta är på tiden. Företagare runt om i Sverige, och Umeå, vittnar om att de upplever de offentligas fakturering av årliga kontroller som godtycklig. Får de verkligen vad de betalar för? Det är inte alltid så tydligt.

Regeringen har beslutat att efterhandsdebiteringen blir obligatorisk tidigast från år 2022. Men för att kommunerna ska hinna ställa om och fatta nödvändiga taxebeslut kommer det vara möjligt att tillämpa nuvarande system med förhandsdebitering till och med december 2023. Det vore djupt olyckligt om Umeå kommun valde att gå på det spåret.

Mina frågor till Andreas Sjögren är därför:

  1. Vad kommer du att göra för att säkerställa att Umeå kommun ställer om till efterhandsdebitering så fort det blir obligatoriskt?
  2. Är du beredd att se över övriga kontrollavgifter inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens område för att samtliga ska efterhandsdebiteras?
  3. Om ja på fråga 2, när i tid tänker du påbörja det arbetet?
  4. Om nej på fråga 2, varför inte?

Umeå 17 maj 2021
Maja Westling, Centerpartiet