Budget 2022: Frihet i fokus

Fokus på frihetsreformer när vi igår presenterade vårt budgetförslag inför 2022 med tillhörande uppdrag.

Säkra skolor på landsbygden

Under den närmaste tioårsperioden kommer elevantalet i låg- och mellanstadiet att öka med 1500 - 2000 i Umeå. Detta kräver en utökad skolkapacitet i hela kommunen. Effekten av ett ökat elevantal på landsbygden får inte bli att eleverna från landsbygden bussas in till stan.


- Närhetsprincipen måste vara grundläggande för vilken skola du går i, och väljer man att bosätta sig på landsbygden gör man det ofta med avsikten att erbjuda sina barn den miljö som en landsbygdsskola kan erbjuda, säger Mattias Larsson, gruppledare för Centerpartiet Umeå.


Därför ger Centerpartiet ett uppdrag till Tekniska nämnden och För- och grundskolenämnden att utreda kommande behov av utökad elevkapacitet på berörda landsbygdsskolor, i första hand Brännland, Kasamark och Stöcke skolor, samt en omformulerad närhetsprincip.

En äldreomsorg med respekt för individen

Det är inte bara ett växande elevantal som är en viktig utmaning för framtiden, vi ser även att gruppen äldre-äldre är snabbt ökande. Centerpartiet vill ha en äldreomsorg som är grundad på respekt för individen och håller god kvalitet vad gäller såväl kompetens och bemanning som verksamhet och organisation. Även utlandsfödda ska ha tillgång till personal som kan språket.

- För oss är det också viktigt att man även som äldre ges möjlighet att välja olika utförare. Därför vill vi att en rejäl kartläggning av civilsamhällets betydelse för äldreomsorgen i Umeå kommun genomförs, och att stödet till Frivilligcentralen samt övriga föreningar som arbetar med volontärsarbete gentemot gruppen äldre bibehålls eller utökas, säger Larsson.

Återuppta arbetet med den pausade VA-strategin

Under de senaste åren har intresset för att bosätta sig på landsbygden utanför Umeå tätort växt, något som snabbats på under det senaste årets pandemi med ökad möjlighet till distansarbete. Detta sammanvägt ställer krav på en förbättrad planeringskapacitet i hela kommunen.

- Arbetet med VA-strategin för kommunen måste omedelbart återupptas. Nuvarande paus är skadlig för kommunen, miljön och för de som önskar bygga och som hamnar i en limbo mellan byggnadsnämndens och Vakins olika tolkningar av hur VA-frågan ska lösas, säger Larsson.

Precis som tidigare år har Centerpartiet tillsammans med övriga Alliansen presenterat gemensamma uppdrag , 110 kB. inför budgetfullmäktige, utöver de egna uppdragen.

 

Vill du läsa hela budgetförslaget finns det här: Centerpartiet Umeå budgetförslag inför 2022 , 430.7 kB.