Motion: Mentorskap för nyanställda av seniora medarbetare i Umeå kommun

Motion till kommunfullmäktige inlämnad av Anna-Karin Sjölander och Sara Häggström. Läs den i sin helhet här nedan.

Kommunal verksamhet är en grundsten i samhällsbygget och Umeå kommuns utveckling. En förutsättning för framgång är kompetent personal vilket innebär att vi som arbetsgivare behöver ha medarbetarfokus. En aktivitet Umeå kan erbjuda är ett mentorskap för nyanställda av seniora medarbetare som önskar trappa ner sin arbetstid.

Vi vet att Umeå kommun har stort behov av att skapa en arbetsmiljö med en naturlig och trygg tillväxt då rekryteringsbehovet är stort. Vi vet också att nyanställda som får en välplanerad introduktion och har tillgång till en kunnig handledare har bättre förutsättningar att trivas och bli kvar. Att känna att det finns utrymme att utvecklas i sin yrkesroll skapar trygghet i yrkesrollen, en trygghet som gör att du trivs bättre, stannar längre och blir en god ambassadör för yrket.

För att stötta och introducera nyanställda föreslår Centerpartiet att Umeå kommun inför ett mentorsprogram för seniora medarbetare som närmar sig pensionen så att dom har möjlighet att stötta och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till nyanställd under första anställningsåret.

Centerpartiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

att Utreda möjligheten att införa en mentorskapsmodell i Umeå kommun för seniora medarbetare från 63 års ålder fram till högsta möjliga anställningsålder.

att Utreda om 80-90-100 modellen vore ett alternativ för mentorskap i Umeå kommun

att Ge förslag på utformningen för senioranställning för den som tar på sig ett aktivt mentorskap under ett år.

 

Anna-Karin Sjölander, Centerpartiet
Sara Häggström, Centerpartiet