Interpellation: Vilka åtgärder planeras för att maximera nyttan av nya kvarkenfärjan?

Interpellation inlämnad av Mattias Larsson till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg. Läs den i sin helhet nedan.

Vi är många som gläds i dagarna när nya kvarkenfärjan Aurora Botnia nu har tagits i drift. Hon kommer på många sätt förbättra möjligheterna till utveckling i vår region. Inte minst nu under en tid när möjligheterna till utbyte över gränsen varit minst sagt begränsade på grund av pandemin, en pandemi som nu förhoppningsvis börjar på att lätta. Jag har noterat att Wasaline är aktiva med marknadsföring, bland annat med reklam på ULTRS-bussarna, men jag tycker det känns lite tunt.

Aurora Botnia är för mig inte bara en färja och den viktigaste nyttan med henne är inte endast att få fler Österbottningar att komma hit för att bidra till besöksnäringens återhämtning efter pandemin.

I min värld så är färjan en möjlighet för att att skapa nya relationer på många sätt, mellan människor, organisationer, företag mm. Ett sätt att tänka Öst-Väst och bryta den klassiska Nord – Syd axeln som alltid dominerat allt politiskt tänk.

Jag saknar tyvärr ett större tänk från kommunens sida just i denna fråga. Vi har varit så fokuserade på att få färjan på plats att jag tänket kring: Vad gör vi nu?

För färjan i sig är ju ett medel inte ett mål!

Nu måste vi igång med en bred offensiv som inkluderar alla kommunens verksamheter för att få igång samverkan och samarbete över vattnet. Vad har Visit Umeå fått för uppdrag för att utveckla turismen?
Vad kommer kultur och fritidsnämnderna göra för att stimulera föreningsutbyte? Vilken skolklass blir den första som skaffar sig en kompisklass i Vasa?

Jag känner att vi behöver en bred offensiv för att skapa förnyad kraft i en utveckling som skadat svårt at pandemin och förutsättningarna innan den!

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är därför:

  1. Delar du min uppfattning om att kommunens arbete vad gäller att initiera samverkan behöver växlas upp?
  2. Vilka konkreta planer finns inom kommunen för att snabbt utveckla samverkan med Vasa ytterliga och få en verklig rivstart nu nu?

Mattias Larsson, Centerpartiet