Delvis bifall till Allians-motionen om logopeder till äldreomsorgen!

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Alliansen att äldreomsorgen ska anlita logopeder. Motionen stod på föredragningslistan till dagens sammanträde.

Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna stod bakom ett bifall till motionen i sin helhet, något som också fick stöd av Sverigedemokraterna. Kommunstyrelsens förslag till beslut, att bifalla motionens första och tredje att-sats samt avslå dess andra att-sats stöttades av S, MP, V och AP.

Efter lång debatt gick ledamöterna till beslut, vilket efter rösträkning slutade i siffrorna 34 mot 28 till förmån för kommunstyrelsens förslag (1 avstod från att rösta och 2 var frånvarande)

Bifallna att-satser

  • Äldrenämnden får i uppdrag att utreda behovet av kompetensutveckling om dysfagi bland omsorgspersonal för att säkerställa att personer med sväljsvårigheter boende i särskilt boende får den vård och det bemötande som de har rätt till.
  • Individ- och familjenämndens vårdpersonal kan ta del av ovanstående kompetensutveckling om behov finns.

Avslagen att-sats

  • Äldrenämnden ska anlita logopeder i äldreomsorgen för att tillgodose att vård- och omsorgspersonal har rätt kunskaper både i teori och praktik när det gäller dysfagi och afasi.

Här kan du läsa motionen i sin helhet: Anlita logopeder i äldreomsorgen , 110.2 kB.