Interpellation: Vem har beslutat om att kasta ut fritidsgårdsverksamheten från Hamnmagasinet?

Interpellation inlämnad av Solveig Granberg till fritidsnämndens ordförande Ari Leinonen. Läs den i sin helhet nedan.

Den verksamhet som Umeå Fritid bedriver i Hamnmagasinet är något som verkligen är uppskattat av Umeås ungdomar.

Därför blir jag ytterst orolig när jag får höra att verksamheten skall kastas ut ur sina lokaler för att ersättas av Kulturskolan. Något som aldrig diskuterats i Fritidsnämnden där jag är ledamot, och det är ju ändå vi som är ansvariga för fritidsgårdsverksamheten.

Det behöver inte vara fel att placera Kulturskolan i hamnmagasinet, men en sådan åtgärd bör ju diskuteras och inte minst så måste vi ju ha en dialog med vår egen verksamhet!

Mina frågor till Ari Leinonen är därför:

  1. Stämmer det att Hamnmagasinet skall kastas ut ur sina lokaler i Hamnmagasinet?
  2. Kommer vi i Fritidsnämnden få vara delaktiga i beslutet eller är det redan taget?
  3. Om Hamnmagasinet kastas ut var skall dom då flytta eller blir det nedläggning?

Solveig Granberg, Centerpartiet