Hamnmagasinet: Beslut bakom lyckta dörrar är inte Centerpartiet Umeås bild av demokrati

Det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna, som styr i Umeå kommun, uppenbarligen inte lägger fram alla fakta på bordet och med det omöjliggör en saklig diskussion utifrån de förutsättningar som finns. Ledande företrädare för Centerpartiet Umeå kommenterar partiets syn på handläggningen och alla turer runt Hamnmagasinet.

Vi har de senaste veckorna kunnat läsa om turerna kring Hamnmagasinets framtid. Den verksamhet som Umeå fritid bedriver i lokalerna, i form av ungdoms-/fritidsgård, är verkligen uppskattad av Umeås ungdomar och har så varit under många år. Samtidigt har politiken beslutat att det som tidigare var musikskolan ska breddas och är numer en bred och uppskattad verksamhet i form av Kulturskolan.

- Självklart måste Kulturskolan också ges tillgång till bra lokaler lämpliga för verksamheten, och det behöver inte vara fel att placera Kulturskolan i Hamnmagasinet. Det som däremot är fel är att en sådan åtgärd bör diskuteras i ansvariga nämnder, inte bakom kulisserna mellan några enskilda, säger Solveig Granberg, ledamot i fritidsnämnden.

Ledande företrädare för det styrande partiet har i inlägg försökt ge bilden av ett splittrat Centerparti. Något som alltså inte stämmer.

- Vi är helt överens om att all kommunal verksamhet måste ges det lokalutrymme som krävs. Och att det är viktigt med ett effektivt lokalutnyttjande. Vad som däremot är anmärkningsvärt är att socialdemokraterna, som styr i Umeå kommun, uppenbarligen inte lägger fram alla fakta på bordet och med det omöjliggör en saklig diskussion utifrån de förutsättningar som finns. Beredningen av ärendet i Fritidsnämnden har varit under all kritik, säger Fredrik Elgh, vice ordförande i kulturnämnden. En klok och förutsättningslös dialog som tar avstamp i både Kulturskolans och Ungdomens hus behov bör omedelbart igångsättas.

Solveig Granberg har lämnat in en interpellation om frågan till fritidsnämndens ordförande Ari Leinonen. Interpellationen hanns inte med på gårdagens kommunfullmäktigesammanträde och kommer därför upp i december. Här kan du läsa hela interpellationen. , 140.6 kB.