Centerpartiet presenterar politiskt program för hållbar stadsutveckling i Umeå

Centerpartiet antog under söndagens kretsstämma ett nytt politiskt program med fokus på politik för en hållbar stadsutveckling i Umeå. Programmet är ett led i Centerpartiets ambitioner att öka medlemsinflytandet över den förda kommunpolitiken i Umeå samtidigt som man vill tydliggöra för väljare och intresserade vilka visioner partiet har för Umeå.

Ända sedan kommunreformen för snart 50 år sedan, då Umeå kommun fick sina nuvarande gränser, har centralorten Umeå svarat för 65–70 % av kommunens totala befolkning. Staden växer i takt med kommunen som helhet och har i dag över 90 000 invånare. Det betyder att var tredje västerbottning nu är bosatt i staden. Betydelsen av att centralorten Umeå växer under väl planerade former får därför inte underskattas.

Befolkningen i Umeås omland och landsbygder växer i proportion till tätortens tillväxt, och har aldrig varit så talrik som nu. Ur ett kommunperspektiv skapar därför inte stadens tillväxt något motsatsförhållande.

- Vi har tagit fasta på den centerpartistiska tanken om lokalsamhället, och tagit det med in i framtiden. Så här när pandemin så sakteliga börjar ebba ut ser vi nya mönster i staden. För att vi ska kunna föra en ansvarsfull politik för morgondagens Umeå måste vi planera hållbart, säger Mattias Larsson, sammankallande för programgruppen tillika ledamot i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Programgruppen fick uppdraget att ta fram ett politiskt program med fokus på hållbar stadsutveckling för ett år sedan. Medlemmar som är intresserade av frågorna har deltagit och under året haft digitala möten både internt och bjudit in externa intressenter för att lyssna in deras tankar.

- Det har varit ett otroligt roligt arbete. Att det finns starka åsikter och många kloka gröna idéer för hur vi ska planera och bygga för framtiden är tydligt. Jag är glad att vi efter ett års arbete kunnat presentera och anta det här programmet, säger Maja Westling som varit huvudansvarig för att sammanställa programmets slutliga form.

Programmet innehåller visioner och förslag inom allt från framtidens mobilitetslösningar till framtidsspaningar kopplat till arbete och boende.

Här kan du ta del av programmet för en hållbar stadsutveckling. , 1.1 MB.