Nomineringar till kommunuppdrag klara

Bild på Mattias Larsson. Han står i solljus med grönska runtomkring sig och har en ljus skjorta under en svart kavaj och ler mot kameran.

Mattias Larsson, omvald gruppledare för Centerpartiet Umeå

Under söndagen höll vi vår nomineringsstämma där nomineringarna till kommunuppdrag för den kommande mandatperioden fastställdes. Efter stämman står det klart att Mattias Larsson får fortsatt förtroende att vara Centerpartiets gruppledare för den kommande mandatperioden.

- Jag är otroligt tacksam för förtroendet som medlemmarna har visat och jag ser framemot att få leda vårt lag under ytterligare fyra år. Vi har gjort en del generationsväxlingar och fått in flera nya personer på uppdrag, det känns riktigt kul med tillväxten, säger Mattias Larsson.

Precis som meddelades innan valet gick Centerpartiet till val på att samarbeta med de tre övriga allianspartierna. Efter förhandlingarna stod det klart att en del vice ordförandeuppdrag byter parti. Nya presidieposter för Centerpartiet denna mandatperiod är Byggnadsnämnden, Dåva DAC, INAB, Dåva terminal och den gemensamma IT-nämnden, dessutom innehar C fortsatt vice ordförandeuppdraget i såväl Miljö- och hälsoskyddsnämnden som Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott (JUSK). Centerpartiet kommer även fortsatt att vara representerade i alla nämnder, även om det något minskade väljarstödet har gett en handfull färre nämnduppdrag.

CENTERPARTIETS NOMINERINGAR TILL KOMMUNUPPDRAG MANDATPERIODEN 2022-2026:

Nämnder


Kommunstyrelsen och dess utskott

Mattias Larsson (ledamot)


Maja Westling (ersättare)

Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott (JUSK)

Solveig Granberg (vice ordförande)

Kommunfullmäktiges valberedning

Maja Westling (ledamot)

Byggnadsnämnden

Robert Axebro (vice ordförande)


Stina Fahlgren (ersättare)

För- och grundskolenämnden

Ron Mahieu (ledamot)


Veronica Edén (ersättare)*

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Maja Westling (ledamot)


Baland Reza (ersättare)*

Individ- och familjenämnden

Veronica Edén (ersättare)*

Tekniska nämnden

Fredrik Rönn (ledamot)


Andreas Ekegren Hällgren (ersättare)*

Äldrenämnden

Åke Gustafsson (ledamot)


Malin Forss (ersättare)

Personalnämnden

Åke Gustafsson (ledamot)

Fritidsnämnden

Solveig Granberg (ledamot)


Malin Forss (ersättare)

Kulturnämnden

Anna-Karin Sjölander (ledamot)


Amandah Andersson (ersättare)*

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Julia Algotsson (vice ordförande)


Stefan Boström (ersättare)

Valnämnden

Fredrik Rönn (ledamot)

Kommunrevisionen

Marie Sandström Öhberg (ledamot)

Gemensam IT-nämnd

Fredrik Rönn (vice ordförande)Bolag och föreningar/stiftelser


AB Bostaden

Eva Maaherra Lövheim (ledamot)

Umeva inkl. Vakin

Robert Horvath (ledamot)

Umeå energi

Torbjörn Wennebro (ledamot)

Dåva DAC

Maja Westling (vice ordförande)

Dåva terminal

Maja Westling (vice ordförande)

INAB

Sven-Olov Edvinsson (vice ordförande)

Umeå hamn

Eric Bergner (ledamot)

UPAB

Björn Johansson (ledamot)*

Västerbottens museum inkl. stiftelsen

Inger Renström (ledamot)

Kvarken ports

Mattias Larsson (ledamot)

Arboretum norr

Håkan Appelblad (ledamot)

Västerbackens sågverksmuseum

Tord Renström (ersättare)

Djurförsöksetiska nämnden

Eric Bergner (ledamot)

Godemän fastighetsbildning

Björn Johansson (ledamot)*


Fredrik Bergner (ledamot)


 

* har inte tidigare innehaft uppdrag för Centerpartiet i Umeå