Flera umeånamn i Centerpartiets regiongrupp

Fyra av de som valts till regionuppdrag från Umeå, från vänster: Lars Weinehall, Robert Axebro, Elena Oleinik, Mattias Larsson

C-distriktet i Västerbotten höll under lördagen sin nomineringsstämma för att fastställa nomineringarna till regionuppdrag. Totalt tio personer från Umeå tar plats på olika uppdrag i regionen den kommande mandatperioden.

Följande personer får uppdrag i regionen den kommande mandatperioden:

Robert Axebro (Bullmark): ersättare i Regionfullmäktige, ersättare i Regionala utvecklingsnämnden

Mattias Larsson (Umedalen): ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Valberedningen, ledamot i Kulturberedningen, ledamot i Kvarkenrådet, ersättare i Kommunalförbundet Norrlands nätverk för musikteater och dans

Elena Oleinik (Hörnefors): ersättare i Västerbottens museum

Olle Edblom (Väst på stan): ersättare i Samordningsförbundet Umeåregionen

Helena Samuelsson (Sandahöjd): nämndeman Hovrätten

Sören Olsson (Sävar): nämndeman Hovrätten

Amandah Andersson (Tomtebo): jury i tryckfrihetsmål

Lars Weinehall (Haga): jury i tryckfrihetsmål

Lennart Persson (Hissjö): nämndeman Förvaltningsrätten

Christina Edblom (Väst på stan): nämndeman Förvaltningsrätten