C Umeå står bakom valberedningens förslag i sin helhet

På den extra partistämman i Helsingborg den 2 februari kommer Centerpartiet Umeås ombud att rösta för valberedningens förslag i sin helhet.

Sedan Annie Lööf meddelade att hon kliver av som partiledare har det pågått många interna diskussioner om vem som blir ny ordförande för Centerpartiet. I Umeå har kretsstyrelsen gjort sitt yttersta för att engagera medlemmarna i valet.

- Sedan valberedningen presenterade de tre partiledarkandidaterna har vi anordnat flera tillfällen för våra medlemmar att lyssna på kandidaterna och diskutera vem de anser är bäst lämpad, säger kretsordförande Fredrik Rönn.

- I början av december när valberedningen ville höra sig för vartåt det lutade runtom i landet gav vi våra medlemmar chansen att i en intern omröstning säga vem av de tre kandidaterna de gillade bäst, Muharrem var då den kandidat som fick flest röster, vilket också var det vi redovisade för valberedningen, säger Rönn.

Efter detta, kring julhelgerna, framkom information om de domar mot Muharrem som han tidigare inte berättat om. När valberedningen sedan gick ut med sitt förslag till nytt verkställande utskott med Muharrem Demirok som partiordförande ansåg styrelsen att det var viktigt att på ett nytt medlemsmöte diskutera förslaget.

- Vi hade ett medlemsmöte den 19 januari där vi diskuterade valberedningens förslag som helhet. De från CUF som var närvarande lyfte att de inte har förtroende för Daniel Bäckström som förste vice ordförande, men i övrigt var samtliga närvarande överens om att det var ett bra förslag, säger Rönn och tillägger, extra glada är vi förstås över att Madelaine Jakobsson från Nordmaling nu föreslås som ledamot i partiets verkställande utskott.

På extrastämman har varje kommunkrets ett ombud var. Från Umeå är kretsordförande Fredrik Rönn utsedd till ombud med vice kretsordförande Julia Algotsson som ersättare. Båda kommer att vara på plats i Helsingborg under stämman.

Läs mer om valberedningens förslag här.