Insändare: Maten har stor betydelse för äldres hälsa

Åke Gustafsson (ledamot) och Malin Forss (ersättare) i äldrenämnden 2022-2026.

Insändare från Alliansen i Äldrenämnden, publicerad i VK 2023-03-14.

Matens betydelse för ett hälsosamt och rikt liv ska inte underskattas. Det handlar inte bara om mat för att överleva utan måltiderna blir ett avbrott och en trevlig stund på dagen. Detta kan vara än viktigare för den som lever ensam och inte längre klarar av att laga sin mat själv. Därför är vi bekymrade över förslaget att kommunen inte längre ska erbjuda lagade matlådor för leverans till äldre.

Om ett beslut tagits så vore det att stressa fram en oviss förändring eftersom varken risk och konsekvensanalys eller en tydlig kostnadsbild tagits fram. Påståendet att Måltidsservice inte längre kan utföra uppdraget eftersom efterfrågan blivit för stor blir också märkligt när vi samtidigt får beskedet att inga andra alternativ eller lösningar har utretts.

En möjlighet skulle vara att i stället för idag, där kommunen erbjuder hel eller halvabonnemang, låta de som har tjänsten själv välja antal måltider/vecka. Antalet matportioner skulle med stor sannolikhet reduceras och därmed avlasta Måltidsservice. En avlastning och samtidigt en förbättring för den som vill nyttja tjänsten att få färdiglagad mat levererad.

Socialdemokraterna sa nej till vårt krav på att ta fram en risk och konsekvensanalys och en komplett kostnadsbild för vad beslutet skulle innebära. Lyckligtvis insåg även de att det är fel att ta beslut på bristfälliga underlag och ärendet återremitterades. I grunden handlar det om rätten till goda livsvillkor och att stöd alltid ska finnas för den som behöver det.

Veronica Kerr (KD), 1e vice ordförande äldrenämnden

Lotta Holmberg (M), ledamot äldrenämnden

Åke Gustafsson (C), ledamot äldrenämnden

Marianne Normark (L), ledamot äldrenämnden