Interpellation: Vad kommer du göra för att lösa det akuta problemet med brist på förskoleplatser i Tavelsjöområdet?

Interpellation inlämnad av Solveig Granberg till för- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten. Läs den i sin helhet här nedan.

Bristen på förskoleplatser i Tavelsjö – Rödå området är mycket stor, uppskattningsvis mer är 50 barn och vi har precis nåtts av den tråkiga nyheten om att den tillfälliga lösning som var planerad, att tillfälligt förhyra lokaler i en tillfällig lokal i Tavelsjö ratats av kommunen trots långt gångna förhandlingar och underskrivet hyreskontrakt.

De förskoleavdelningar som idag finns i Tavelsjö är otillräckliga. Byn har Umeå kommuns längsta förskolekö, med 50 barn som står i kö. Det känns som ett stort svek av kommunen mot hela Tavelsjöbygden, föräldrarna, barnen och fastighetsägarna som inväntat sedan förra sommaren att den provisoriska lösningen skulle bli verklighet i deras fastighet.

Baserat på ovanstående önskar jag fråga Moa Brydsten:

  1. Hur ser den aktuella planen ut för att i det korta perspektivet lösa det stora förskolebehovet i området?
  2. När kan en sådan lösning vara på plats?

Solveig Granberg, Centerpartiet