Vi fortsätter vara en stark liberal röst för en hållbar migrationspolitik

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har idag yttrat sig över regeringens förslag till ändrad lagstiftning som handlar om skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl.

Lagändringen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna.

Centerpartiet har tidigare starkt kritiserat de skrivningar som finns med i Tidöavtalet rörande migrationspolitiken. Idag har vi gjort det även på lokal nivå.

- Det här förslaget innebär att familjeåterförening kommer att ta längre tid. Enligt barnkonventionen, som också är svensk lag, ska man ta i beaktande vad som bedöms vara bäst för barnet. Vi anser inte att det skulle vara barnets bästa att inte återförenas med sina föräldrar så snabbt som möjligt, säger Maja Westling, ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Här kan du läsa mer om lagrådsremissen.