Akut brist på förskoleplatser i Tavelsjöområdet

Umeås landsbygd växer. Det föds fler barn och byarnas förskolor har långa köer. Ändå verkar de styrande i kommunen missat det faktumet, något som Solveig Granberg uppmärksammade under dagens möte med kommunfullmäktige.

- Bristen på förskoleplatser i Tavelsjö- och Rödåområdet är stor och har varit känd länge. Uppskattningsvis står ca 50 barn i kö för att få plats, säger Solveig Granberg, ersättare i kommunfullmäktige tillika vice ordförande för Centerpartiet i Tavelsjö.

Nyligen meddelades att den provisoriska lösningen, som var påbörjad och tänkt att användas till dess att en permanent lösning är på plats, har stoppats. En lösning som driftiga entreprenörer i Tavelsjö varit behjälpliga kommunen för att få på plats.

Med bakgrund mot detta ställde Solveig alltså två frågor till för- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten på dagens kommunfullmäktigemöte.

  1. Hur ser den aktuella planen ut för att i det korta perspektivet lösa det stora förskolebehovet i området?
  2. När kan en sådan lösning vara på plats?

Svaren var tyvärr bristfälliga. För den plan som kommunen just nu har är att utreda andra lösningar än den nu stoppade lösningen. Inte heller kan Brydsten svara på när en lösning kommer att vara på plats.

- Det här är ett svek mot Tavelsjöbygden. Vi har barn som vill gå i en förskola i sin hembygd men som idag skjutsas flera hundra mil varje månad av sina föräldrar. Vi har dessutom lokala entreprenörer som gör vad de kan för att hjälpa kommunen med lämpliga lokaler. Lokaler som kommunen påbörjar en renovering av för att sedan dra sig ur, så får det inte gå till, säger Solveig Granberg.

Vill du läsa hela interpellationen hittar du den här: Vad kommer du göra för att lösa det akuta problemet med brist på förskoleplatser i Tavelsjöområdet? , 169.6 kB.