Stötta de lokala livsmedelsproducenterna i den kommunala upphandlingen

Kommer socialdemokaterna att agera för att stötta våra lokala livsmedelsproducenter i den kommande livsmedelsupphandlingen? Den frågan ställde Mattias Larsson, gruppledare i kommunfullmäktige, under dagens möte.

Just nu pågår arbetet med förberedelserna inför Umeå kommuns kommande livsmedelsupphandling. En fråga som väckte stort intresse bland kommunfullmäktiges ledamöter när frågan debatterades idag.

- Det är kul att alla partier i kommunfullmäktige tycker att det här är en viktig fråga. Nu måste vi se till att gå från fina ord till handling. Vi kan inte stå här i fullmäktige och prisa den närodlade maten om vi inte också tillför mer pengar i budget för att kunna betala vad den faktiskt kostar, säger Mattias Larsson.

I svaret från kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg lyfts det arbete som Centerpartiet varit en stor del av - nämligen att ha möten med de lokala livsmedelsproducenterna. Detta för att fortlöpande utvärdera vad vi kan göra politiskt för att stärka möjligheterna att nå målen om en ökad andel lokalproducerade livsmedel i kommunens verksamheter.

Vad blev då konklussionen efter avslutad debatt? Jo, Lindberg bjöd med Larsson på ytterligare möten med livsmedelsproucenterna. Ett möte för att få mer information om lägesbilden och en bild av vilka åtgärder vi som kommun kan behöva vidta politiskt för att komma framåt snabbare.

- Fler möten med livsmedelsproducenterna kan absolut vara en väg framåt. Men det krävs ett tydligare politiskt engagemang i den här frågan för att det ska landa riktigt bra, avslutar Mattias Larsson.

Vill du läsa hela interpellationen hittar du den här: Kommer du agera för att stötta våra lokala livsmedelsproducenter i den kommande livsmedelsupphandlingen? , 237 kB.