Insändare: Den offentliga servicen i Tavelsjö måste utvecklas inte avvecklas

Det är en självklarthet att vi i ett område som har fler invånare än hela Bjurholms kommun skall ha tillgång till både förskola och äldreomsorg.

Tavelsjöbygden är på många sätt ett föredöme och ett område värt att titta på. Här har driftiga människor under de senaste decennierna gjort att vi har en levande och vital landsbygd dit folk flyttar in och bygger hus, företag startas och man har själva byggt ett fantastiskt väl fungerande bredbandsnät som räcker ända in i både Vindeln och Vännäs kommuner. Dessutom planerar man nu för byggande av seniorbostäder.

Vidare så pekas stråket upp längs väg 363 som passerar Tavelsjö ut som ett av Umeå kommun utpekat tillväxtstråk där man gärna ser att ännu fler bosätter sig! Så allt detta borde ju vara frid och fröjd, men inte då! För man kan ju förledas att tro att den positiva utvecklingen i Tavelsjöbygden kommer utav en strategisk satsning från kommunens sida för att uppnå en positiv utveckling, men så är det alls inte!

För det som skett parallellt med att befolkningen vuxit och husen byggts är att den offentliga servicen successivt nedgraderats. Landstinget stängde distriktssköterskemottagningen, kommunen stängde träffpunkten där byns äldre kunde träffas, förskoleköerna blir längre och längre i takt med oförmågan att tillskapa nya förskoleplatser och nu som en extra krydda på eländet så har en oro uppstått kring framtiden för äldreboendet Sjöbacka.

Allt detta gör att jag skulle vilja ge någon form av medalj till de aktiva i Tavelsjöbygden som lyckats skapa all positiv utveckling och framtidstro trots bristen på stöd från kommunen. För det är här jag ser det största problemet, att det heter kommunEN. Vi lever bor och verkar alltså i en kommun, en kommun som ju måste se till att besluten hänger ihop! Och om kommunen vill se fler boende i Tavelsjö så måste detta också matchas med ökad service inte minskad.

Från Centerpartiet sida ser vi det som en självklarhet att vi i ett område som har fler invånare än hela Bjurholms kommun skall ha tillgång till både förskola och äldreomsorg!

I Umeå kommun är tillväxten just nu större på landsbygden än inne i tätorten, ett förhållande som jag anser att förtjänar ett förändrat tänk från kommunens sida. Allt bra som sker på landsbygden inte bara i Tavelsjö måste stöttas inte bemötas med ointresse eller motverkas.

Invånarna i Tavelsjöbygden förtjänar utvecklad inte avvecklad kommunal service!

Mattias Larsson, gruppledare Centerpartiet

(Boende på Umedalen, men lite sugen på Tavelsjö)