Fråga: Är det klart med lokaler för lärare och elever vid Kulturskolan?

Fråga inlämnad av Anna-Karin Sjölander till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg. Läs den i sin helhet här nedan.

I våras riskerade 200 av musikskolans elever och deras lärare att stå utan lokaler så i samband med Kommunfullmäktige i maj ställde jag en fråga till Tekniska nämndens ordförande Kristina Bernhardsson gällande lokaler för Kulturskolans elever.

Orsaken till lokalbristen var ett beslutet som fattats av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (att lokaler vid Midgårds skolan inte får nyttjas av annan verksamhet före 16.00) vilket riskerade att få stor inverkan på Kulturnämnden eller rättare sagt Kulturskolans elever och personal då dom riskerade att stå utan lokaler från hösten 2023. Även Tekniska nämnden som ansvarig för lokalförsörjningen är involverad i frågan.

Vid Fullmäktigemötet lovade Tekniska nämndens ordförande Kristina Bernhardsson en lösning. Den kortsiktiga lösningen inför höstterminen skulle innebära att lokalproblemen skulle hanteras intern av verksamheterna.

Den 23 augusti 2023 var det fortfarande inte klart med lokaler trots att terminen startar den 4 september. Det innebär att vissa kurser inte fanns utlagda och planerade. Det innebär också att logistiken för flytten av instrument och annan utrustning inte varit möjlig att planera. Sist men inte minst innebär det stor oro och ovisshet för musikskolans elever och lärare.

Så min fråga är, är det klart med lokaler för undervisning av kulturskolans alla elever så som utlovats?