Fråga: Behövs fler politiska beslut för matleveranser från Forslunda?

Fråga inlämnad av Maja Westling Palmberg till tekniska nämndens ordförande Christina Bernhardsson. Läs den i sin helhet här nedan.

Vi har i kommunfullmäktige tidigare beslutat om att Forslundagymnasiet ska leverera mat till övriga kommunala verksamheter. I dagens VK (15 september) läser jag att man gjort ett försök i våras, där kocken på Forslunda ringde runt till kollegor i andra kök och hörde om de var intresserade av kött. Svaret var ett rungande ja. Så långt allt gott.

Problemet ligger i distributionskedjan. För efter att det gått till slakt kommer allt tillbaka till Forslunda, där kocken får stå och sortera. Sen har skolans vaktmästare kört ut köttet till de andra, men eftersom de saknar kylbil har man fått köra i skytteltrafik. Vilket verkligen inte är hållbart.

Både kocken och verksamhetsansvarig för djur och växtodling på Forslunda verkar överens om att det behövs ytterligare politiska beslut för att de ska kunna leverera mat till övriga kommunala verksamheter.

Mina frågor till Christina Bernhardsson är därför:

  1. Behövs det fler politiska beslut för att Måltidsservice ska kunna börja ta emot mat från Forslunda?
  2. Om ja, är du beredd att ta dessa för att kunna följa kommunfullmäktiges tidigare beslut?

Umeå 15 september 2023

Maja Westling Palmberg, Centerpartiet