Regeringen och SD slaktar den fria folkbildningen

Studieförbunden får kraftigt minskade statsbidrag när regeringen och SD presenterar budgeten.

Mattias Larsson, gruppledare för C Umeå och ordförande för Studieförbundet Vuxenskolan Västerbotten är starkt kritisk.

- Förslaget är dåligt på många sätt. Det är ett hårt slag mot den fria folkbildningen som vi har en stark tradition av i Sverige. Det slår dessutom mot de svagaste i samhället, säger han till Folkbladet och fortsätter.

- Vi har mycket verksamhet riktade mot olika grupper av människor som kanske inte har möjlighet att betala så mycket. Om statsbidragen minskar kan vi bli tvungna att ta mer betalt. Vi har också verksamheter där vi inte alls tar betalt. Risken finns att sådant måste stryka på foten, avslutar Larsson.